Dom w Knurowie

Budynki mieszkalne

Na jednej działce postanowiła się budować rodzina dwupokoleniowa. Odpowiedzią na te potrzeby był projekt domu dwurodzinnego z odrębnymi wejściami i strefami życia. Powstały układ funkcjonalny dwóch odrębnych części domu był do siebie zbliżony ale jednocześnie przystosowany do indywidualnych potrzeb każdej rodziny. Projekt uzyskał pozwolenie na budowę ale nie został zrealizowany z przyczyn losowych.

Projekt jednoetapowy budowlano-wykonawczy, 2010/2011 r.
Inwestor prywatny
Powierzchnia zabudowy: 182 m2
Powierzchnia użytkowa: 230 m2
Zakres projektu: architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne i c.o.; przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczne.